MNHN-SO-2022-914 Phanéroptère liliacé (Tylopsis lilifolia) - ultrasonore MNHN-SO-2022-912 Tibicina corsica

Tibicina corsica

00:00 00:00

Rhacocleis corsicana Bonfils, 1960

Nom(s) vernaculaire(s): Decticelle de Porto-Vecchio

Recording

  • Date of recording June 30, 2022
  • Location of recording Milieu naturel
  • Localisation